W związku z wystąpieniem w dniach 03.06.2020 roku na terenie gminy Susiec w miejscowości Grabowica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego oraz gradu, informuję, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 282 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku przystępuje do szacowania strat.

 

Rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez deszcz nawalny oraz grad, mogą zgłaszać szkody.
Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w BIP na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Gminy Susiec.
Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez deszcz nawalny oraz grad, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 10 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania:
- Wniosek o oszacowanie strat
- Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt