Obraz przedstawia plakat promujący projekt z napisem: Tutaj realizowana jest umowa o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie projektu z UE: 14630170,25 PLN.Na obrazie znajdują się logotypy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundyszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój , Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gmina Susiec otrzymała grant w ramach programu projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami.”

Z otrzymanych funduszy zakupiono na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i wyposażenie potrzebne do ich stosowania.