W związku z wystąpieniem w dniu 26.07.2021 roku na terenie gminy Susiec w miejscowościach Majdan Sopocki oraz Ciotusza Stara niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu oraz deszczu nawalnego, informuję, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 186 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku przystępuje do szacowania strat.


Rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez grad oraz deszcz nawalny, mogą zgłaszać szkody.

Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w BIP na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Gminy Susiec.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad oraz deszcz nawalny, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 2 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o oszacowanie strat