W związku z przedłużającą się sytuacją zagrożenia SARS COV-2, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz Państwa jako naszych klientów - prosimy mieszkańców Gminy Susiec w terminie do 18 grudnia 2020 roku o samodzielne odczyty stanów wodomierzy i podawanie ich w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) telefonicznie

telefon stacjonarny: 84 665 48 68 wew. 29 lub 15
telefon komórkowy : 665 815 805

lub e-mail, podając imię i nazwisko Odbiorcy oraz stan wodomierza:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto w celu ułatwienia rozliczeń za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, możliwe będzie podanie stanu wodomierza konserwatorom, którzy w poniżej wymienionych terminach będą dokonywać naliczeń na terenie danych miejscowości:

MIEJSCOWOŚĆ DATA
OSEREDEK 02 – 03 grudzień
SUSIEC  (szkoła - Oseredek) 04 – 08 grudzień
SUSIEC (szkoła – UG) 03 – 04 grudzień
SUSIEC ul. Długa 14 grudzień
ŁOSINIEC I  07 grudzień
ŁOSINIEC II  08 grudzień
WÓLKA ŁOSINIECKA, ZAWADKI  09 – 10 grudzień
RYBNICA 15 grudzień
KUNKI 07 – 08 grudzień
CIOTUSZA STARA 09 grudzień
CIOTUSZA NOWA 10 – 11 grudzień
NOWINY 14 grudzień
ŁUSZCZACZ  10 – 11 grudzień
RÓŻA 14 grudzień
GRABOWICA 14 grudzień
MAJDAN SOPOCKI I 15 – 16 grudzień
MAJDAN SOPOCKI II  17 – 18 grudzień
PAARY 16 – 17 grudzień
MAZIŁY  18 grudzień

Należności należy uregulować w wyznaczonym terminie: w Banku, Urzędzie Pocztowym, lub płatnością elektroniczną.

Obraz przedstawia plakat promujący projekt z napisem: Tutaj realizowana jest umowa o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie projektu z UE: 14630170,25 PLN.Na obrazie znajdują się logotypy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundyszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój , Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gmina Susiec otrzymała grant w ramach programu projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami.”

Z otrzymanych funduszy zakupiono na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i wyposażenie potrzebne do ich stosowania.

 

banner wydarzenia

banner wydarzenia

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Susiec !

Co roku wspólnie uczestniczymy w Gminnych Obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. Ten rok jest jednak inny niż wszystkie poprzednie. Ze względu na wprowadzone przez rząd obostrzenia, uroczystości zaplanowane w takiej oprawie jak dotychczas, nie są możliwe. Informuję, że Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona 11 listopada o godz. 9.00 w Kościele parafialnym w Suścu. Po nabożeństwie delegacja gminna złoży wieniec i zapali znicze przy pomniku, koło GOK w Suścu.

Pomimo, że ten dzień będzie inny niż dotychczas, bez udziału wielu osób, chcemy jednak oddać hołd tym, którzy polegli za nasza wolność. Dlatego już kolejny raz GOK w Suścu dołączył do akcji „Niepodległa Do Hymnu”. W całej Polsce, w samo południe, Polacy odśpiewają Hymn Państwowy. Zapraszam Państwa również do uczestnictwa w tej akcji. Mieszkańcy naszej gminy mogą odśpiewać hymn państwowy przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Łosińca. O godzinie 12.00 nagranie dostępne będzie na moim portalu społecznościowym FB jak i na FB GOK Susiec.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Wójt Gminy Susiec informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, od dnia 2 listopada do 4 grudnia 2020 roku – ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów przez pracowników Urzędu Gminy w Suścu.

 

Do 04.12.2020 r. Urząd Gminy Susiec zostaje zamknięty dla Interesantów, z wyjątkiem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których należą sprawy z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • świadczeń usług komunalnych,
 • podatków.

Powyższe sprawy będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 84 665 48 68 lub 84 665 48 93 lub kontakcie elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sprawy pozostałe, załatwiane będą za pośrednictwem:

 • platformy ePUAP,
 • kontaktu telefonicznego pod numerem: 84 665 48 68,
 • kontaktu elektronicznego poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz numerów wewnętrznych do pracowników urzędu

 

Wszelkie płatności (podatki, opłaty itp.) mogą być dokonywane wyłącznie w sposób elektroniczny lub za pośrednictwem placówek pocztowych i banków.

 

Pełna treść Zarządzenia Nr 102/20 Wójta Gminy Susiec z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Susiec w okresie stanu epidemii

Obrazek przedstawia herb Województwa Lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie specjalistyczne w zakresie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • wszystkich dziedzin chirurgicznych – szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający podstawowe umiejętności obsługi respiratora,
 • neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora,
 • neurologii,
 • medycyny rodzinnej.

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • medycyny ratunkowej

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.

Zgłoszenia osób chętnych, a także zapytania, prosimy pilnie wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. kontaktowy w godzinach pracy Urzędu (godz. 7.30 – 15.30): (81) 307 96 90

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA DO PRACY W SZPITALU TYMCZASOWYM


1. Kto i na jakiej podstawie prawnej kieruje osoby do pracy?
Podstawą do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii jest art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 t.j.). Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy Wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Kogo można skierować do pracy?
Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

3. Kto nie podlega skierowaniu do pracy?
Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona
  choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie
  i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.


4. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę w podmiocie, do którego została skierowana i w jakiej wysokości?
Aktualnie osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.
W związku z przyjęciem w dniu 22 października 2020 r. przez Sejm RP nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (ustawa jest nadal procedowana), planowane jest podwyższenie pensji personelu medycznego skierowanego przez Wojewodę do 200 proc. z dotychczasowego 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.
Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została
decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.


5. Na jakiej podstawie osoba skierowana wykonuje pracę w podmiocie, do którego została skierowana?
Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, wskazana w decyzji o skierowaniu do pracy, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.


6. Jakie inne, poza wynagrodzenie za pracę, świadczenia przysługują osobie skierowanej do pracy?
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości
należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.


7. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy?
Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji o skierowaniu do pracy. Okres
urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.


8. Czy osoba, która nie podlega skierowaniu do pracy, może zostać skierowana na własną prośbę?
Tak, osoba, która znajduje się w kategorii osób, które nie podlegają kierowaniu do pracy (pkt 4), może zgłosić się dobrowolnie do pracy na podstawie skierowania. Taka osoba zostanie skierowana do pracy jeżeli podpisze oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na skierowanie do pracy.


9. Na jaki okres czasu Wojewoda może skierować do pracy?
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.


10. Czy można odwołać się od decyzji Wojewody o skierowaniu do pracy?
Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. Od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji, co oznacza, że pomimo wniesienia odwołania należy stawić się do pracy w miejscu i czasie wskazanym w decyzji.

11. Czy osoba kierowana do pracy musi dostać decyzję na piśmie?
Decyzje o skierowaniu do pracy mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Ponadto decyzje te nie wymagają uzasadnienia.
Jednocześnie decyzje przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

12. Czy osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy?
Przez czas trwania obowiązku pracy, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.


13. Jakie konsekwencje grożą za niepodporządkowanie się decyzji o skierowaniu do pracy?
Osoba, która nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, podlega karze grzywny w wysokości do 5 tys. zł oraz karze administracyjnej od 5 tys. zł do 30 tys. zł. Ponadto na osobę, która w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł.