Gminny Ośrodek Kultury w Suścu realizuje projekt Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych - II edycja.

Szukamy właściciela pieska ze zdjęcia. Pies znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Suścu. Jeżeli ktoś go rozpoznaje prosimy o informację do Urzędu Gminy.

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 10 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” w Grabowicy informuje, że realizuje zadanie pn. „Promocja Gminy Susiec – folder i mapa” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w Tomaszowie Lubelskim.

„Zawsze Razem” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża, informuje, że realizuje projekt pn. „Budowa roztoczańskiego przystanku rowerowego w Suścu”. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.