• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Informacja dla osób powracających z zagranicy

Bez nazwy 1

Wskazówki dla pacjentów POZ w związku z zagrożeniem epidemią CoVID-19


Scan 20200312 084312

Rejestracja do lekarza rodzinnego tylko po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.


Wszelkie badania profilaktyczne ( bilanse, szczepienia, badania laboratoryjne) wstrzymane są do 25 marca 2020 r. Dalsze wytyczne po komunikacie Ministra Zdrowia.

Scan 20200312 084312 001

Polecenia Wojewody Lubelskiego o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie woj. lubelskiego

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności żłobków oraz klubów dziecięcych

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności instytucji pomocy społecznej

 

Informacja o ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

- Zajęcia w szkołach oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach będą zawieszone na 2 tygodnie.
12-13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie opiekuńcze.
Od 12 marca uczniowie szkół PONADpodstawowych nie przychodzą do szkół.
Od 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Informacja dla osób powracających z Chin, z północnych Włoch, Korei Południowej


pis

 INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

Główny Inspektor Sanitarny

 Warszawa, 25.02.2020

Więcej…