Get Adobe Flash player

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia gminy


Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Przetarg na „Sprzedaż do rozbiórki budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łosińcu wraz z uporządkowaniem terenu” - kolejne postępowanie


   Wójt Gminy Susiec ogłasza przetarg na „Sprzedaż do rozbiórki budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łosińcu wraz z uporządkowaniem terenu"

Ogłoszenie o przetargu

Informacja dla oferentów

Regulamin przetargu

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZS w Majdanie Sopockim Pierwszym

Przetarg na „Sprzedaż do rozbiórki budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łosińcu wraz z uporządkowaniem terenu”


   Wójt Gminy Susiec ogłasza przetarg na „Sprzedaż do rozbiórki budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łosińcu wraz z uporządkowaniem terenu"

Ogłoszenie o przetargu

Informacja dla oferentów

Regulamin przetargu

Protokół z przeprowadzonego przetargu

Informacja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest


  Gmina Susiec informuje, że realizacja zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 175/2015/D/OZ z dnia 03.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wójt Gminy

(-) Zbigniew Naklicki

                                              wfosigwnfosigw


Więcej artykułów…