Get Adobe Flash player

Ankiety do pobrania -Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Susiec


   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, aby Gmina Susiec mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii (montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła dla budynków mieszkalnych oraz modernizacja oświetlenia, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).
   Wszystkie przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania planu.

   Do pobrania:

Ankieta - budynki mieszkalne

Ankieta - podmioty gospodarcze

 

Informacja dotycząca ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 30 kwietnia 2015 roku


Informacja dotycząca ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 30 kwietnia 2015 roku

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia Gminy


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów z mienia Gminy.

 

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego


  W związku z zamiarem utworzenia przedszkola samorządowego w Suścu, które rozpoczęłoby funkcjonowanie od dnia 1 września 2016 r. zwracam się do Pani/Pana (jako rodzica dziecka/opiekuna prawnego) z prośbą o wypełnienie załącznika niniejszego pisma, który dotyczy zamiaru zapisu Państwa dziecka do utworzonego przedszkola a także oczekiwań z tym związanych.

Informuję jednocześnie, że według wstępnych założeń zajęcia w przedszkolu rozpoczynałyby się od godz. 800 . Pobyt dziecka będzie bezpłatny przez, co najmniej 5 godzin a po tym czasie zgodnie z art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn zm.) może być naliczana opłata, która nie może być wyższa niż 1 zł za każdą godzinę rozpoczętych zajęć ponad ww. wymiar godzinowy ustalony przez Radę Gminy Susiec w drodze uchwały.

Zebrane dane służyć będą do celów badania zapotrzebowania rodziców na wskazaną formę wychowania przedszkolnego a przekazana informacja stanowi jedynie formę deklaracji i nie jest dla Państwa wiążąca.

   W przypadku zainteresowania Pani/Pana powyższą ofertą proszę o złożenie bądź wysłanie wypełnionej deklaracji do Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 16 marca 2015 r.

 Formularz deklaracji

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

 

Więcej artykułów…