• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Zawiadomienie o podpisywaniu umów udziału w projekcie


Zawiadomienie o podpisywaniu umów udziału w projekcie

Terminy podpisywania umów z poszczególnych miejscowości

Projekt umowy - kolektory słoneczne

Projekt umowy - fotowoltaika

OZE - Energia ze słońca


   Zawiadamiam mieszkańców Gminy Susiec, że przystąpiliśmy do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Treść zawiadomienia

Regulamin dla mieszkańców Gminy Susiec dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ankieta - kolektory słoneczne

Ankieta - fotowoltaika