Get Adobe Flash player

PROW 2014-2020

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Susiec (ul. Turystyczna) i Rybnica


ue prow

Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Susiec (ul. Turystyczna) i Rybnica” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020

Więcej…