Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec