• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin


Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin

Informacja o programie "Groby i cmentarze wojenne w kraju"


W związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o możliwości aplikowania do dnia 29 marca 2019 r. do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

Więcej…

Zarządzenie i harmonogram wyboru sołtysów i rad sołeckich


Treść zarządzenia

Harmonogram wyborów

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Zawiadomienie o wyniku postępowania otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Susiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.

Urząd Gminy Susiec zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Susiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r. wybrana została, jako najkorzystniejsza oferta Ludowego Klubu Sportowego „LKS SZUMY” w Suścu, ul. Spółdzielcza 5, 22-672 Susiec.

Więcej artykułów…