• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suścu


Wójt Gminy Susiec
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkół Publicznych w Suścu
ul. Tomaszowska 53, 22-672 Susiec

 

Więcej…

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

 

Lp.

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 

Obręb geodezyjny

 

Uwagi

 

Cena

1

2

3

4

5

6

 

1.

275/1

0,0013 ha

Dec. GNiR-Z.7510.1.48.2012.PC

Ciotusza Stara

Teren budowlany

284 zł

+VAT

2.

275/2

0,0506 ha

Dec. GNiR-Z.7510.1.48.2012.PC

Ciotusza Stara

Teren budowlany

11 036 zł

+VAT

3.

306/2

0,0851 ha

ZA1T/00024857/8

Ciotusza Stara

Teren budowlany

18 560 zł

+VAT

4.

306/3

0,0943 ha

ZA1T/00024857/8

Ciotusza Stara

Teren budowlany

20 567 zł

+VAT

5.

886/1

0,0714 ha

Dec. GNiR-Z.7510.1.48.2012.PC

Ciotusza Stara

Teren budowlany

14 016 zł.

+VAT

6.

456/12

0,0500 ha

ZA1T/00046859/2

Ciotusza Nowa

Teren budowlany

6 210 zł

+VAT

7.

87/1

0,0225 ha

GKGG.VI.828/41/67/91

Huta Szumy

Teren budownictwa letniskowego

6 318 zł

+VAT

8.

87/2

0,0218 ha

GKGG.VI.828/41/67/91

Huta Szumy

Teren budownictwa letniskowego

6 121zł

+VAT

9.

87/3

0,0217 ha

GKGG.VI.828/41/67/91

Huta Szumy

Teren budownictwa letniskowego

6 093zł

+VAT

10.

87/4

0,0217 ha

GKGG.VI.828/41/67/91

Huta Szumy

Teren budownictwa letniskowego

6 093zł

+VAT

11.

87/5

0,0197 ha

GKGG.VI.828/41/67/91

Huta Szumy

Teren budownictwa letniskowego

5 532zł

+VAT

12.

354/1

0,28 ha

ZA1T/00037989/6

Huta Szumy

Teren użytkowania rolniczego

2 556 zł

 

13.

17

2,03 ha

udział 2/8 Gminy Susiec

KW39297

Łasochy

Grunty leśne

19 720 zł

wartość udziału gminy

14.

27

1,34 ha

udział 2/8 Gminy Susiec

KW39297

Łasochy

Grunty leśne

13 017 zł

wartość udziału gminy

15.

78

1,12 ha

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren użytkowania rolniczego i las

11 323 zł

16.

79

1,30 ha

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren użytkowania rolniczego

10 473 zł

17.

80

0,43 ha

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren użytkowania rolniczego

3 464 zł

18.

118

0,04 ha

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Grunty leśne

1 133 zł

19.

150

0,54 ha

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren użytkowania rolniczego i las

6 234 zł

 

20.

184

0,86 ha

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren użytkowania rolniczego

6 929zł

 

21.

257/1

0,29 ha

wraz z drewnianym budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren budowlany

118 928 zł

 

22.

223/2

0,6948 ha

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren budowlany i użytkowania rolniczego

23 019 zł

+VAT od kwoty 18 630 zł

 

23.

299

0,34 ha

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren użytkowania rolniczego

3 013 zł

 

24.

361

1,95 ha

udział 1/4 Gminy Susiec

Dec. GNiR-Z.7510.1.100.2012.PC

Łuszczacz

Grunty leśne

15 315 zł

wartość udziału gminy

25.

363

1,95 ha

udział 1/4 Gminy Susiec

Dec. GNiR-Z.7510.1.87.2012.PC

Łuszczacz

Grunty leśne

15 315 zł

wartość udziału gminy

26.

38

0,49ha

ZA1T/00004555/5

Maziły

Teren użytkowania rolniczego i las

6 774 zł

 

27.

311

3,55 ha

ZA1T/00036443/0

Paary

Teren użytkowania rolniczego i las

30 487 zł

 

28.

832

0,28 ha

ZA1T/00036443/0

Paary

Teren użytkowania rolniczego i las

6 272 zł

 

29.

831

0,24 ha

ZA1T/00036443/0

Paary

Teren użytkowania rolniczego i las

5 402 zł

 

30.

33

0, 83 ha

Dec. GN/Z/II/7710/87/08

Rybnica

Teren użytkowania rolniczego i las

8 724 zł

31.

48/2

0, 22 ha

KW71375

Rybnica

Teren użytkowania rolniczego

3 097 zł

32.

49/2

0, 22 ha

KW71375

Rybnica

Teren użytkowania rolniczego

3 097 zł

33.

50

0, 15 ha

KW71375

Rybnica

Teren użytkowania rolniczego

2 111 zł

34

176

0,37 ha

KW47475

Rybnica

Teren budowlany

72 002 zł

+VAT

35.

51

0, 18 ha

KW71375

Rybnica

Teren użytkowania rolniczego

2 534 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 17.04.2013r.

Zwrot podatku akcyzowego


 Urząd Gminy Susiec informuje, że od 1 lutego 2013r. do 28 lutego 2013r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury z zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.

Wnioski będą przyjmowane w pok. nr 3.

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 / - Wójt Gminy Susiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy:

 OSEREDEK

Działka nr 1126 o powierzchni 0,39 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą

             nr ZA1T/00028661/5 - działka położona   w terenach   użytków

              zielonych i lasu.

             Cena wywoławcza 2 126 złotych.

MAJDAN SOPOCKI

Działka nr 255 o powierzchni 0,37 ha - uregulowana Księgą Wieczystą

             nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach użytkowania

             rolniczego i lasu.

             Cena wywoławcza : 2 760 złotych.

Działka nr 303 o powierzchni 0,84 ha - uregulowana Dec.GNiR/ZA/II/7710/48/10

             – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu.

             Cena wywoławcza : 12 348 złotych.

 RYBNICA

Działka nr 259 o powierzchni 0,25 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą

             nr ZA1T/00037989/6 - działka położona   w terenach   użytkowania

             rolniczego i las.

             Cena wywoławcza 5 229 złotych.

Wskazane jest aby chętni do wzięcia udziału w przetargu zapoznali się z REGULAMINEM, który jest załącznikiem do ogłoszenia.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr tel. /084/ 66 548 93 wew. 22 lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Susiec.

Przetarg odbędzie się dnia 4 grudnia 2012 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Susiec.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Susiec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział Susiec Nr 26 9639 1051 2004 5100 0345 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 1 grudnia 2012 roku.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż działki


I N F O R M A C J A

Dotycząca rozstrzygnięcia ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 sierpnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Susiec.

Przetarg dotyczył zbycia działek z mienia Gminy Susiec.

Przedmiotem przetargu były działki położone w obrębie ewidencyjnym:OSEREDEK

Działka nr 1093/3 o powierzchni 0,97 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły i budynkami gospodarczymi- Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00043651/3 - działka położona w terenie w usług publicznych - oświaty.

Cena wywoławcza 232 457 złotych.

W przetargu uczestniczyły 2 osoby Najwyższą cenę - 234 857,00 zł zaoferowali po ½ Pan Przemysław Malec i Pani Dorota Danielak

Susiec.18.09.2012r.                                                                     WÓJT GMINY

                                                                                            FRANCISZEK KAWA

Więcej artykułów…