• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Susiec i Grabowica


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia Susiec i Grabowica.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Susiec

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabowica

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Susiec i Grabowica


Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Susiec i Grabowica

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2020”


Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt wieloletniego programu współpracy

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Paary


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim wydał ocenę jakości wody z wodociągu Paary, w której stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Treść oceny

Informacja o zgłaszaniu szkód spowodowanych przez suszę


W związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: ŚR-I.7160.50.2018.DJ. z dnia 11 czerwca 2018 r. informującym o stwierdzeniu przez IUNG Puławy w okresie 11.IV-10.VI. 2018 roku suszy rolniczej na terenie całej Polski, w tym również w województwie lubelskim informuję, że rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, mogą zgłaszać w/w szkody.

Więcej…

Więcej artykułów…