Get Adobe Flash player

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku


Urząd Gminy Susiec ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najlepszej oferty na realizację w 2016r. zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, oferta Ludowy Klub Sportowy „LKS SZUMY” w Suścu 22-672 Susiec, ul. Spółdzielcza 5, spełnia stawiane wymagania.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Susiec


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy pn.: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Susiec do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2016".

Informacja dotycząca ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 5 listopada 2015 roku


Informacja dotycząca ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 5 listopada 2015 roku

 

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia gminy


Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Więcej artykułów…