• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działek z mienia Gminy Susiec


 Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Róży


„ZAWSZE RAZEM” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Róży”.

Więcej…

Remont połączony z modernizacją budynków świetlic w miejscowościach: Maziły, Rybnica


Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nad Olszanką” realizuje projekt pn. „Remont połączony z modernizacją budynków świetlic w miejscowościach: Maziły, Rybnica”.

Więcej…

Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w miejscowości Łosiniec


Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nad Olszanką”realizuje projekt pn. „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w miejscowości Łosiniec”.

Więcej…

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu


Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. W związku z powyższym Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu informuję o zasadach naboru kandydatów na urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, Powiatu Biłgorajskiego, Powiatu Hrubieszowskiego, Powiatu Tomaszowskiego oraz Powiatu Zamojskiego.

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Wyciąg z Kodeksu Wyborczego dotyczący Korpusu Urzędników Wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Więcej artykułów…