• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok


Urząd Gminy Susiec ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najlepszej oferty na realizację w 2018r. zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, oferta Ludowy Klub Sportowy „LKS SZUMY” w Suścu 22-672 Susiec, ul. Spółdzielcza 5, spełnia stawiane wymagania.

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działek z mienia Gminy Susiec


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok


Wójt Gminy Susiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty

Informacja o wynikach konkursu ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Susiec


Informacja o wyniku konkursu

Protokół z posiedzenia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Więcej artykułów…