• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susiec


Wójt Gminy Susiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susiec w roku 2020 do:

  • Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
  • Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
  • Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry start”

mieszczących się pod adresem: ul. J. Słowackiego 7B, 22-600 Tomaszów Lubelski, dla których organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim”

Zarządzenie Nr 129/19 Wójta Gminy Susiec z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 - wzór umowy

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie projektu podziału województwa na obwody łowieckie


Treść obwieszczenia

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia Gminy Susiec


Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Książka dla Malucha

2019 ksiazka dla malucha

Więcej artykułów…