• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Paary


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim wydał ocenę jakości wody z wodociągu Paary, w której stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Treść oceny

Informacja o zgłaszaniu szkód spowodowanych przez suszę


W związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: ŚR-I.7160.50.2018.DJ. z dnia 11 czerwca 2018 r. informującym o stwierdzeniu przez IUNG Puławy w okresie 11.IV-10.VI. 2018 roku suszy rolniczej na terenie całej Polski, w tym również w województwie lubelskim informuję, że rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, mogą zgłaszać w/w szkody.

Więcej…

Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego zbycia działek z mienia Gminy Susiec ogłoszonego na dzień 24.05.2018 roku w Urzędzie Gminy Susiec


Treść informacji

Informacja o uszuwaniu wyrobów zawierających azbest


wfosigw
Gmina Susiec informuje, że realizacja zadania pn.,, Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy Nr 182/2018/D/OZ z dnia 30.05.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia


KOMUNIKAT Nr 1
z dnia 17.05.2018r.

O STWIERDZENIU WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA PAARY

Więcej…

Więcej artykułów…