• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Więcej…

Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego oraz przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia Gminy Susiec


Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowym terminie zgłoszeń oraz ewentualnym losowaniu kandydatów do składów komisji


Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowym terminie zgłoszeń oraz ewentualnym losowaniu kandydatów do składów komisji obwodowych

Sadzonki drzew do rozdania


W ramach akcji Narodowe Sadzenie Lasu z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Nadleśnictwo Jozefów wszystkim chętnym nieodpłatnie przekaże w dniu 26 kwietnia 2019r. w godzinach od 9.00 do wyczerpania zapasów w siedzibie nadleśnictwa przy ul. Leśnej 46 w Józefowie sadzonki gatunków drzew rodzimych w ilości 233 szt., z przeznaczeniem na zasadzenie ich na własnych gruntach lub innych dostępnych gruntach poza zarządem Lasów Państwowych.

Więcej informacji pod adresem
http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Or9C/content/posadz-drzewko

Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego na zbycie działek z mienia Gminy Susiec


Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Więcej artykułów…