Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Susiec

Urząd Gminy Susiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Susiec.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących
 • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).

Wyłączenia

 • Filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • W miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a a nowe pliki będą publikowanie plików w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds dostępności - Teresą Łukasz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +84 6654893 wewn. 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony zachodniej.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, znajdujący się obok schodów.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna.

W odniesieniu do obsługi osób słabowidzących oraz osób z problemami poznawczymi:

 • w budynku jest oznaczenie początku i końca biegu schodów zewnętrznych i wewnętrznych poprzez wyróżnienie przy pomocy kontrastowego koloru,
 • pomieszczenia oznakowane są tabliczkami w alfabecie Braille'a oraz odznaczone kontrastowym kolorem,
 • pomieszczenia oznakowane są piktogramami z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń,
 • w budynku znajdują się przenośne lupy elektroniczne oraz powiększalniki HD z monitorem LCD.

W odniesieniu do obsługi osób słabosłyszących w Urzędzie Gminy Susiec, znajdują się przenośne pętle indukcyjne.