Urząd Gminy Susiec czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

Wójt Gminy Susiec przyjmuje interesantów w każdy piątek od godz. 800 do 1500.

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy piątek w godzinach 1300-1500.

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek w godz. 8.00-15.00.

W przypadku gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Sekretarz Gminy i kierownicy referatów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.