Zarządzenie Nr 74/2024 Wójta Gminy Susiec z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Susiec.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Roztocze Środkowe, Raportu Diagnostycznego oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Zarządzenie Nr 71/2024 Wójta Gminy Susiec z dnia 06.05.2024 roku w sprawie przeznaczenia do najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Susiec i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu.

Zarządzenie Nr 70/2024 Wójta Gminy Susiec z dnia 06.05.2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 65/2024 Wójta Gminy Susiec z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Kunki, jednostka ewidencyjna Susiec- gmina wiejska, oznaczonej nr ew. 350 o pow. 0,49 ha, stanowiącej własność Gminy Susiec, powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu przetargu