Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Wójt Gminy Susiec ogłasza czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy poz. 1 nr działki 904/1, poz. 2 nr działki 904/3, poz. 3 nr działki 1276/6 oraz pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy poz. 4 nr działki 169/1.

 

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Wójt Gminy Susiec ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim przesyła informacje w sprawie gotowości do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych podczas zagrożeń spowodowanych nagłymi zmianami warunków atmosferycznych.

Starosta Tomaszowski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181,00 do 5+171,00", na działkach nr geodezyjny 400, 399/2 (399/4, 399/5, 399/3), 401 (401/2, 401/1), obręb nr 0009 Maziły, położonych w miejscowości Maziły, gm. Susiec.