Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023

Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Susiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 140/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 30 grudnia 2022 r.

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ciotusza Nowa, stanowiącej własność Gminy Susiec

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susiec w roku 2023

Zarządzenie Nr 127/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego w użyczenie i ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.