Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susiec w roku 2023

Zarządzenie Nr 127/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego w użyczenie i ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na:„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susiec w roku 2023 do: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, mieszczących się pod adresem: ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, dla których organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. J. Słowackiego 7B,”

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

 

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Nowiny i Paary, stanowiących własność Gminy Susiec

Treść zarządzenia