Dnia 16 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Susiec nie odbył się przetarg na sprzedaż do rozbiórki budynku mieszkania chronionego – dom seniora w Suścu przy ul. Partyzantów 8, która stanowi własność Gminy Susiec – brak wpłaty wadium.

Podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Susiec na okres 7 dni oraz w Biuletynie informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec.

Wójt Gminy Susiec
Zbigniew Naklicki

Dnia 15 lipca 2021 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Susiec nie odbyły się rokowania na sprzedaż:

  • Nieruchomość Nr 1 zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej w miejscowości Paary, gmina Susiec o następującym nr ewidencyjnym działki nr 1276/4 o pow. 0,9900 ha własność Gminy Susiec – brak wpłaty wadium.
  • Nieruchomość Nr 2 zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej w miejscowości Nowiny, gmina Susiec o następującym nr ewidencyjnym działki nr 904/1 o pow. 0,2038 ha – brak wpłaty wadium.

Podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Susiec na okres 7 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec.

 

Wójt Gminy Susiec
Zbigniew Naklicki

Dnia 28 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Susiec nie odbył się przetarg na sprzedaż do rozbiórki budynku mieszkania chronionego – dom seniora w Suścu przy ul. Partyzantów 8, która stanowi własność Gminy Susiec – brak wpłaty wadium.


Podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Susiec na okres 7 dni oraz w Biuletynie informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec.

Ogłoszenie rokowań w dniu 15 lipca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec