Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec

Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 30.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ciotusza Nowa stanowiących własność Gminy Susiec, powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu przetargu

Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę