Treść obwieszczenia

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2024-2030

Formularz zgłaszania uwag

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Susiec z dnia 30.01.2024 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczenia do oddania w najem lokali mieszkalnych i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem.

Zarządzenie Nr 109/2023 Wójta Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego w użyczenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych użyczenia.

Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023