Zarządzenie o przetargu

1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - plan nieruchomości

2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia - ogłoszenie o przetargu

3. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Regulamin przetargu

4. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia - Wzór umowy na dzierżawę

Ogłoszenie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Susiec

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.3.4.Z.2021.KK w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3549L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3551 L w miejscowości Grabowica"

Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.