Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Susiec z dnia 6 marca 2024 r. odwołujące zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Susiec z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Roztocze Środkowe

Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Susiec z dnia 20.02.2024 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.