Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Majdan Sopocki

Treść zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku Szkoły w Suścu przy ul. Tomaszowskiej 53 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem