Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na:„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susiec w roku 2023 do: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, mieszczących się pod adresem: ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, dla których organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. J. Słowackiego 7B,”

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

 

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Nowiny i Paary, stanowiących własność Gminy Susiec

Treść zarządzenia

Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji preparatu jodowego na terenie Gminy Susiec w przypadku zagrożenia radiacyjnego

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia