Ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych, położonych w obrębie Łosiniec

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Susiec z dnia 01.02.2023 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023

Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Susiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 140/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 30 grudnia 2022 r.

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ciotusza Nowa, stanowiącej własność Gminy Susiec