Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Paary etap I, II i III”, obręb geodezyjny 0013 – Paary, gmina Susiec.

Treść zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych, położonych w obrębie Łosiniec