Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Realizacja usługi asystencji osobistej na terenie Gminy Susiec w ramach Programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zadanie realizowane w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 
Termin składania ofert:  30.04.2024 r. do godz. 15:30
 
 
Załączniki:
 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Realizacja usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na terenie Gminy Susiec w ramach Programu: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zadanie realizowane w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Termin składania ofert: 29.04.2024 r. do godz. 15:30


Załączniki:
Ogłoszenie
Oferta realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie o wyniku

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zatwierdzająca taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Susiec na okres 3 lat

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Susiec na okres 3 lat