Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Treść ogłoszenia

Treść obwieszczenia