Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji preparatu jodowego na terenie Gminy Susiec w przypadku zagrożenia radiacyjnego

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi leśnej Grabowica”

Treść zarządzenia

Treść ogłoszenia