Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Wójt Gminy Susiec ogłasza pierwszy (poz. 4) oraz drugi (poz. 1, 2, 3) ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023