Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.3.5.Z.2019.KP w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111720L w miejscowości Kunki długości 585,37m z odcinkami 242,20m oraz 105,93m”.

Wykaz zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234.

 

Określenie nieruchomości Część działki 559/2 Część działki 593/1 887/2
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości Część działki nr 559/2  wskazana w załączniku Nr 1 do wykazu,arkusz 3,
obr. ew. Rybnica, jedn. ew. Susiec 061808_2
Część działki 593/1, wskazana w załączniku Nr 1 do wykazu,
arkusz 3, obr. ew. Rybnica, jedn. ew. Susiec 061808_2,
Działka 887/2 wskazana w załączniku nr 2 do wykazu, arkusz 3, obr. ew. Majdan Sopocki, , jedn. ew. Susiec 061808_2
Nr aktu notarialnego AK Nr 3105/2001 AK Nr 3105/2001 AK Nr 3105/2001
Powierzchnia nieruchomości Łączna powierzchnia 25 ar 5 ar
Opis nieruchomości Wydzielony teren parkingu Teren parkingu
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Obsługa wraz z  utrzymaniem stanu higieniczno-sanitarnego oraz technicznego parkingu i otoczenia Obsługa wraz z  utrzymaniem stanu higieniczno-sanitarnego oraz technicznego parkingu i otoczenia
Termin zagospodarowania nieruchomości 1.06.2021 r. – 31.12.2021 r. 1.06.2021 r. – 31.12.2021 r.
Cena nieruchomości Użyczenie nieodpłatne na prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej Użyczenie nieodpłatne na prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej
Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie Prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej Prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej

 

Załącznik nr 1 (mapa)

Załącznik nr 2 (mapa)

Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Wójt Gminy Susiec ogłasza czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy poz. 1 nr działki 904/1, poz. 2 nr działki 904/3, poz. 3 nr działki 1276/6 oraz pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy poz. 4 nr działki 169/1.