Treść zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku Szkoły w Suścu przy ul. Tomaszowskiej 53 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie o przetargu

1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - plan nieruchomości

2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia - ogłoszenie o przetargu

3. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Regulamin przetargu

4. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia - Wzór umowy na dzierżawę

Ogłoszenie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Susiec