Nr tel. wewn.
Wójt Gminy
12
Sekretarz Gminy 14
 
*** Referat Finansowo-Podatkowy***  
Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu 17
Podatki, opłaty lokalne i księgowość podatkowa
20
Rozliczenia wody i ścieków 20
Rozliczenia pracowników, zwrot podatku akcyzowego
19
Obsługa kasowa 15
Księgowość budżetowa 19
Księgowość oświatowa 29
 
Urząd Stanu Cywilnego
18
 
Ewidencja ludności i dowody osobiste
26
Oświata 25
Kadry 24
Sprawy wojskowe, obrona cywilna, obsługa Rady Gminy 23
Ewidencja działalności gosp. 22
Gospodarka nieruchomościami i mieniem komunalnym 23
Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska 21
Zamówienia publiczne 27
Budownictwo i inwestycje gminne 28
Projekty UE 31
Turystyka i promocja 32