W związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o możliwości aplikowania do dnia 29 marca 2019 r. do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju".


Treść zarządzenia

Harmonogram wyborów


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023

Urząd Gminy Susiec zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Susiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r. wybrana została, jako najkorzystniejsza oferta Ludowego Klubu Sportowego „LKS SZUMY” w Suścu, ul. Spółdzielcza 5, 22-672 Susiec.