fds logo

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111719L O DŁUGOŚCI 620,89 M ORAZ DROGI GMINNEJ NR 127537L O DŁUGOŚCI 163,49 M W MIEJSCOWOŚCI ŁUSZCZACZ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 784,38 M”

DOFINANSOWANIE - 618 765,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 1 237 531,81 zł.

Realizowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Łuszczacz. Zadanie obejmuje Budowa drogi gminnej Nr 111719L o długości 620,89 m oraz drogi gminnej Nr 127537L o długości 163,49 m o nawierzchni bitumicznej wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych. Obszar inwestycji obejmuje teren zainwestowany budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym.

Celem przewodnim realizacji tego przedsięwzięcia drogowego jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Susiec- obniżenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów i kosztów transportu - ułatwienia w dowozie dzieci do szkół i dostępności do instytucji rynku pracy oraz instytucji publicznych oraz rozwój terenów mieszkaniowych w tej części gminy.