Remont drogi Oseredek-Hamernia i przebudowa skrzyżowania przed Nowinami, październik 2015 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

Remont drogi od skrzyżowania (Susiec-Hamernia-Nowiny) do Nowin, październik 2015 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont drogi w Maziłach - (za szkołą), maj 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont drogi na Zagrodniki, maj 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont dwóch odcinków drogi w Łosińcu I – od skrzyżowania z drogą relacji Susiec-Tomaszów , oraz w kierunku Maził, maj 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont drogi w Grabowicy - od skrzyżowania (Susiec-Kunki-Grabowica) w stronę Majdanu Sop. , maj 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Przebudowa skrzyżowania (Kunki-Łasochy-Grabowica) oraz remont drogi przez Kunki do Ciotuszy Nowej , maj 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont drogi w Paarach - od granicy z gminą Narol do skrzyżowanie z drogą na Hutę Szumy, maj 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont drogi w Paarach - do mostu na rz. Tanew , maj 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont drogi w Kocudzy – druga część, maj 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont ul. Spółdzielczej, maj 2016 r. <a Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont drogi od torów PKP w Suścu w stronę Grabowicy wraz z okorytkowaniem do wieży widokowej , maj 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Budowa parkingu dla autobusów k. wieży widokowej, czerwiec 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Renowacja źródeł rzeki Krynica (Źrąbek), czerwiec 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką w stronę Łuszczacza, lipiec 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Budowa chodnika w Łuszczaczu, sierpień 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Budowa drogi z kostki w Suścu - łączącej ul. Piaskową z ul. Spółdzielczą, sierpień 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Budowa chodnika w Nowinach, sierpień 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont drogi w Ciotuszy Nowej - od skrzyżowania k. Kościoła w kierunku południowym do szczytu wzniesienia, wrzesień 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Budowa drogi w Róży, wrzesień 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Budowa drogi do cmentarza w Majdanie Sop. Drugim, wrzesień 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Budowa drogi w Rybnicy październik 2016 r. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Rozbudowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Suścu, październik 2016 r.  
 
Uzyskanie dofinansowania na przebudowę stadionu w Suścu w kwocie 2 000 000 zł.  
 
 

Wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w Gminie Susiec w 2015r.