W celu zobrazowania inwestycji jakie Gmina Susiec zrealizowała w I połowie 2017 roku oraz zdań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji załączam poniżej ich wykaz wraz ze zdjęciami.

Remont chodnika w Wólce Łosinieckiej, powierzchnia 160 m2, termin realizacji kwiecień 2017 r., wartość zadania 13 730 zł Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

Przebudowa drogi gminnej do Rybnicy, rodzaj nawierzchni - kostka brukowa, długość - 410 mb, termin realizacji V-VI 2017 r., wartość - 349 795 zł Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Budowa drogi gminnej od Łasoch w kierunku Kunek, rodzaj nawierzchni – asfalt, długość - 400 mb, termin realizacji V-VI 2017 r., wartość zadania 347 032 zł Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Modernizacja drogi w Ciotuszy Nowej, rodzaj nawierzchni – asfalt, długość - 630 mb, termin realizacji V-VI 2017 r., wartość zadania 230 274 zł Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Przebudowa drogi w Łuszczaczu do szkoły, rodzaj nawierzchni – asfalt, długość - 485 mb, termin realizacji V-VI 2017 r., wartość zadania 143 783 zł Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Budowa drogi w Łuszczaczu (na Zagórze), rodzaj nawierzchni – asfalt, długość - 210 mb, termin realizacji V-VI 2017 r., wartość zadania 111 719 zł Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont parkingu w Ciotuszy Nowej, powierzchnia 170 m2, termin realizacji maj 2017 r., wartość zadania 28 500 zł Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Budowa wodociągu od Kunek do Łasoch, długość - 950 mb, termin realizacji III-VI 2017 r. wartość – 77 000 zł Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Remont i modernizacja budynku remizo-świetlicy w m. Susiec II: remont budynku i modernizacja sali głównej oraz zaplecza kuchennego, budowa podjazdu i chodnika, termin realizacji IV-VII 2017 r., finansowanie z budżetu gminy i z Funduszu Sołectwa Susiec, wartość zadania 39 267,63 zł .  
 
Remont parkingu w Grabowicy, powierzchnia 220 m2, termin realizacji lipiec 2017 r., wartość zadania 23 091 zł Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
„Adaptacja i modernizacja budynku w celu utworzenia przedszkola w Gminie Susiec” Inwestycja obejmuje: remont budynku w tym kotłowni, remont łazienek i sal przedszkolnych, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, doposażenie pomieszczeń w meble i pomoce dydaktyczne, termin realizacji 01.03.2017-31.10.2017, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego Działanie 13.5 Infrastruktura Przedszkolna w wysokości 85%. Całkowita wartość zadania dofinansowanego 459 963, wartość prac adaptacyjno - modernizacyjnych całego budynku 753 133 zł. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Modernizacja stadionu w Suścu -"Przebudowa dwóch boisk piłkarskich (w tym treningowego) i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Susiec”. Zakres modernizacji: boisko do piłki nożnej: pełnowymiarowe trawiaste, pełnowymiarowe sztuczne i kort tenisowy, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring, parkingi, siłownia wewnętrzna, termin realizacji 01.01.2017-31.12.2017 r., dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki Program modernizacji infrastruktury sportowej 2016 w wysokości 43%. Wartość zadania dofinansowywanego 3 387 852 zł, wartość całego zadania 4 05 5090 zł. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Przebudowa drogi w Wólce Łosinieckiej (Kolonia Świdy) rodzaj nawierzchni – asfalt, długość - 700 mb, termin realizacji VII – VIII 2017 r. Przewiduje się położenie dodatkowej nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej do połączenia z wyremontowaną drogą, o długości - 300 mb. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

W trakcie przygotowywania są inwestycje:
1. - przebudowa drogi Wólka Łosiniecka - Łosiniec
2. - przebudowa drogi Łosiniec (do cmentarza)
3. - przebudowę drogi Łuszczacz-Róża

W poprzednim wpisie przekazałem też informację o:
1. - podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na: modernizację oczyszczalni w Suścu i budowę wodociągu i kanalizacji we wsi Rybnica.
2. - oraz o zakwalifikowaniu do wsparcia z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkól w Majdanie Sopockim Pierwszym.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy dobrą wiadomość. Projekt termomodernizacji budynków: szkoły w Grabowicy i w Łosińcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu oraz Urzędu Gminy Susiec przeszedł I etap - ocenę formalną.
Mam nadzieję że uda nam przebrnąć II etap i zrealizować kolejne zadanie.

Wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w Gminie Susiec w 2016 r.

Wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w Gminie Susiec w 2015 r.