PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie informuje, że istnieje możliwość przejęcia w użytkowanie przejazdu kolejowo - drogowego w kategorii F w km 069 102 236 Zwierzyniec Tow. - Susiec. Potencjalni przyszli użytkownicy powinni się zgłosić w terminie od 18 września 2020r. do 19 października 2020r. do Zakładu Linii Kolejowych w celu zawarcia stosownej odpłatnej umowy na użytkowanie przejazdu. Droga krzyżująca się z linią kolejową nie ma statusu drogi publicznej i Urząd Gminy Susiec nie przewiduje włączenia drogi do sieci dróg publicznych.

W przypadku braku chętnych na użytkowanie przejazdu w kategorii F, przejazd ulegnie likwidacji.

Informację można uzyskać także pod nr telefonu: 81 472 - 56 - 24

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Zakład Linii Kolejowych w Lublinie
Zastępca Dyrektora
Andrzej Bogut