Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim przesyła informacje w sprawie gotowości do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych podczas zagrożeń spowodowanych nagłymi zmianami warunków atmosferycznych.

 

Dane teleadresowe:
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski

Nazwa jednostki Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
Andrzej Dmitroca
84 664 22 73  
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
Grzegorz Mazik
84 664 22 73  
Dyżurny ZDP
w Tomaszowie Lubelskim

84 664 20 57
Fax 84 664 22 73 (tylko w godz.
pracy od 7°° do 15°°)
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Obwód Drogowy Nr 1
w Tomaszowie Lubelskim
84 665 84 64 603 743 727
Obwód Drogowy Nr 2
w Żulicach
84 661 31 58 603 743 726

Akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona jest przez Zarząd Dróg Powiatowych od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r. (chyba że warunki meteorologiczne wymuszą konieczność przesunięcia podanych terminów).
ZDP do prac przy zimowym utrzymaniu dróg powołał służby dyżurne, które w zależności od sytuacji na drogach pełnić będą dyżury zimowe w systemie jedno, dwu i trzyzmianowym. Osobą kierującą akcją zimową w Zarządzie Dróg Powiatowych jest dyżurny pełniący swą funkcję pod numerem telefonu (84) 6642057.

Założono, że drogi powiatowe będą utrzymywane w IV i V standardzie zimowego utrzymania dróg. VI standard dopuszczono jedynie w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych. Obowiązujące wszystkie drogi publiczne, standardy zimowego utrzymania dróg, z opisem stanu dla danego standardu - określone zostały w załączniku do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych - który stanowi także załącznik do niniejszego planu.

Do zimowego utrzymania dróg przygotowano dwie grupy sprzętu tj.:

  • sprzęt do zwalczania śliskości zimowej;
  • sprzęt do odśnieżania dróg.

Do zwalczania śliskości przeznaczono 7 szt. piaskarek z nakładanymi pługami odśnieżnymi (typ średni) oraz jako sprzęt ładujący materiał 2 koparki i 2 koparko-ładowarki.
Zaznaczamy, że wszystkie piaskarki oraz nośniki piaskarek (7 samochodów ciężarowych) są własnością ZOP.


Dodatkowo (poza powyższymi jednostkami) do odśnieżania dróg przygotowano sprzęt własny tj .

  • pługi ciężkie - 2 szt. (montowane na samochodach MAN, Renault)
  • pług czołowy średni -1 szt. (ciągnik Lamborghini)
  • pług boczny lekki -1 szt. (ciągnik Zetor)
  • pługi wirnikowe - 2 szt.

Zorganizowano dwa składowiska materiałów do zwalczania śliskości zimowej tj. w Żulicach i w Tomaszowie Lubelskim.
Zgromadzono na nich /wg stanu na dzień 8 października 2020 roku:

  • 1856 ton mieszanki piaskowo - solnej,
  • 769 ton czystego piasku,
  • 155 ton żużlu.

 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

 według załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

 

Standard

Opis stanu utrzymania drogi

dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1

2

3

4

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- śnieg luźny       – 8 godz.

- śnieg zajeżdżony       – występuje

- języki śnieżne   – występują

- zaspy                 – do 8 godz.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych :

- gołoledź       – 8 godz.

- śliskość pośniegowa –10 godz.

- lodowica       – 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona , w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek .

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu .

- śnieg luźny       – 16 godz.

- śnieg zajeżdżony – występuje

- języki śnieżne  – występują

- zaspy mogą występować – 24 godz.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych :

- gołoledź       – 8 godz.

- śliskość pośniegowa –

występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.

- śnieg luźny       – występuje

- śnieg zajeżdżony – występuje

- nabój śnieżny   – występuje

- zaspy               – 48 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- wszystkie rodzaje  

   śliskości   po

   odśnieżaniu – 2 godz.