Informacja z nieodbytego piątego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 12 stycznia 2022 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach:

  1. Nowiny, oznaczonej w ewidencji nr ew. 904/1 o pow. 0,2038 ha;
  2. Paary, oznaczonej w ewidencji nr ew. 1276/4 o pow. 0,99 ha;

Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Susiec Nr 101/21 z dnia 6 grudnia 2021 roku zebrała się w dniu 12 stycznia 2022 roku o godzinie 10ºº w poniższym składzie:

  1. Tomasz Skroban - Przewodnicząca komisji
  2. Piotr Słotwiński – Członek komisji
  3. Mariusz Słotwiński – Członek komisji
  4. Piotr Korkosz – Członek komisji

w celu przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec:

  • działki nr 904/1 położonej w Nowinach, zabudowanej budynkiem byłej szkoły, cena wywoławcza 400.000,00 zł.
  • działki nr 1276/4 położonej w Paarach, zabudowanej budynkiem byłej szkoły, cena wywoławcza 700.000,00 zł.

Komisja zebrała się w wyznaczonym składzie i miejscu - Sala konferencyjna Urzędu Gminy Susiec ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec oczekując na oferentów. Po sprawdzeniu wpłat wadium Komisja stwierdziła, że nie wpłynęły wpłaty wadium w wyznaczonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wobec powyższego przetarg na zbycie nieruchomości się nie odbył.

Informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Susiec i zamieszczona na stronie www.susiec.pl i www.ugsusiec.bip.lubelskie.pl w dniu 12 stycznia 2022 r.