Zawiadamiamy mieszkańców Gminy Susiec, że Gmina przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Pełna treść zawiadomienia

Regulamin OZE

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ankieta - montaż kolektorów słonecznych

Ankieta- montaż paneli fotowoltaicznych