polski lad

 

Gmina Susiec zrealizowała zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Susiec-Paary z modernizacją istniejącej stacji wodociągowej wraz z wykonaniem kolektora ciśnieniowego ścieków z pompowniami”.

Zadanie obejmowało: budowę sieci wodociągowej celem połączenia dwóch istniejących wodociągów gminnych w miejscowościach Rybnica oraz Paary. Wykonany łącznik zapewni dostawę wody do miejscowości Paary w celu wspomagania istniejącego ujęcia wody lub zapewnienia pełnego zapotrzebowania na wodę w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji istniejących studni głębinowych znajdujących się na ujęcia wody w m. Paary. Długość sieci wodociągowej 2061,0 m.

Inwestycję zrealizował Wykonawca: Tom-net s.c. Dariusz Koper Radosław Koper

Całkowita wartość zadania: 1.699.833,00zł
Dofinansowanie w kwocie: 1.614.841,35zł

Inwestycja została zrealizowana w ramach:
PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 polski lad

Gmina Susiec zrealizowała zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Ciotusza Nowa, Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi”.

Zadanie obejmowało: budowę drogi Majdan Sopocki Pierwszy - 996 mb, Majdan Sopocki Drugi - 439 mb, Ciotusza Nowa 1000 mb.

Inwestycję zrealizowało dwóch Wykonawców:
Wykonawca 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.,
Wykonawca 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp z.o.o,

Całkowita wartość zadania: 1 389 667,12 zł
Dofinansowanie w kwocie: 1.320.183,76 zł

Inwestycja została zrealizowana w ramach:
PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – pierwsza edycja

 

 

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gminie Susiec przyznano 5 700 000 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Susiec otrzymała 3467341 zł.

Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.