polski lad

 

Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowościach Ciotusza Nowa i Majdan Sopocki”.

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej o łącznej długości 2 472m w miejscowościach Ciotusza Nowa i Majdan Sopocki wraz z budową kanału technologicznego, przebudową sieci teletechnicznej oraz przebudową sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia.

Całkowita wartość zadania: 8.421.000,00zł

Dofinansowanie w kwocie: 8 000 000,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Promesa wstępna: NR Edycja 8/2023/2566/PolskiLad

polski lad

 

Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach sakralnych z terenu Gminy Susiec należących do parafii Susiec”.

Zadanie obejmuje udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach sakralnych z terenu Gminy Susiec, należących do parafii Susiec, wpisanych do rejestru zabytków. Realizacja zadania odbędzie się zgodnie z warunkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Całkowita wartość zadania: 408 150,00 zł
Dofinansowanie w kwocie: 400 000,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach: RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Promesa wstępna: NR Edycja2RPOZ/2023/153/PolskiLad

 

polski lad

 

Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach z terenu Gminy Susiec”

Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przyzabytkach wpisanych do rejestru zabytków, będących własnością Gminy Susiec. Realizacja zdania odbędzie się zgodnie z warunkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Całkowita wartość zadania: 500 000,00 zł
Dofinansowanie w kwocie: 490 000,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach: RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Promesa wstępna: NR RPOZ/2022/840/PolskiLad

polski lad

 

Gmina Susiec zrealizowała zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Susiec-Paary z modernizacją istniejącej stacji wodociągowej wraz z wykonaniem kolektora ciśnieniowego ścieków z pompowniami”.

Zadanie obejmowało: budowę sieci wodociągowej celem połączenia dwóch istniejących wodociągów gminnych w miejscowościach Rybnica oraz Paary. Wykonany łącznik zapewni dostawę wody do miejscowości Paary w celu wspomagania istniejącego ujęcia wody lub zapewnienia pełnego zapotrzebowania na wodę w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji istniejących studni głębinowych znajdujących się na ujęcia wody w m. Paary. Długość sieci wodociągowej 2061,0 m.

Inwestycję zrealizował Wykonawca: Tom-net s.c. Dariusz Koper Radosław Koper

Całkowita wartość zadania: 1.699.833,00zł
Dofinansowanie w kwocie: 1.614.841,35zł

Inwestycja została zrealizowana w ramach:
PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 polski lad

 

Gmina Susiec zrealizowała zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Ciotusza Nowa, Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi”.

Zadanie obejmowało: budowę drogi Majdan Sopocki Pierwszy - 996 mb, Majdan Sopocki Drugi - 439 mb, Ciotusza Nowa 1000 mb.

Inwestycję zrealizowało dwóch Wykonawców:
Wykonawca 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.,
Wykonawca 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp z.o.o,

Całkowita wartość zadania: 1 389 667,12 zł
Dofinansowanie w kwocie: 1.320.183,76 zł

Inwestycja została zrealizowana w ramach:
PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – pierwsza edycja

 

 

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gminie Susiec przyznano 5 700 000 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Susiec otrzymała 3467341 zł.

Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.