IMG 3607


plakat rekrutacji do przedszkola 3


FEPR Lsz EFRR

Gmina Susiec informuje, że od stycznia 2017 roku Gmina realizuje projekt pn. „Adaptacja i modernizacja budynku w celu utworzenia przedszkola w Gminie Susiec”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.5 Infrastruktura Przedszkolna.

Celem projektu jest "Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla 48 dzieci w wieku 3-4 lata z Gminy Susiec do 30.09.2018". Projekt obejmuje adaptację i modernizację obiektu przy ulicy Tomaszowskiej 53 w Suścu, na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej oraz zakup kompletu wyposażenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych gwarantującego wysoką jakość kształcenia obejmujący: dwa zestawy mebli, wyposażenie do kącika artystyczno-teatralnego, wyposażenie do kącika naukowo-technicznego.

Wartość dofinansowania projektu wg umowy RPLU.13.05.00-06-0013/15-00 wynosi 459 962,50zł.

 

dzieci

NIEBAWEM RUSZY REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA.

ZAPRASZAMY!


plakat przedszkole