W ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, Gmina Susiec realizuje projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Łosińcu”.
 
Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie wynosi 3 394 637,00 zł w tym:  
  • dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 2 353 800,00 zł  
  • ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, sfinansowano część wkładu własnego w kwocie 673 199,20 zł.
 
Zadanie obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy budynku Szkoły Podstawowej w Łosińcu. Budynek będzie pełnił funkcję zaplecza sportowego na potrzeby istniejącej szkoły.   Zadanie obejmuje również wyposażenie sportowe hali gimnastycznej m.in. w bramki, siatki, kosze,osłony, drabinki gimnastyczne, itp., doposażenie szatni m.in. w ławko-wieszaki itp. oraz sprzęt sportowy (m.in. kozioł, skrzynia, odskocznia, materac itp.), wyposażenie sali korekcyjnej z siłownią (m.in. urządzenia fitness, piłki, zestaw do korekcji wad, drabinka, materac itp.) oraz stojak na rowery.
 

Gmina Susiec zrealizowała inwestycje pn. „Przebudowa ul. Turystycznej w Suścu” sfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

Przebudowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Susiec. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej na ulicy Turystycznej o długości 624,35m o nawierzchni bitumicznej.
Obszar inwestycji obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej i letniskowej.

Wartość inwestycji 517132,98zł.
Kwota Dofinansowania 517132,98zł