fds logo

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111720L W MIEJSCOWOŚCI KUNKI O DŁUGOŚCI 585,37 M Z ODCINKAMI 242,2 M ORAZ 105,93 M”

DOFINANSOWANIE – 194 748,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI – 389 496,06 zł.

Realizowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Kunki. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 111720L w miejscowości Kunki o długości 585,37 m z odcinkami 242,2 m oraz 105,93 m” o nawierzchni bitumicznej wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych. Obszar inwestycji obejmuje teren zainwestowany budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym.

Celem przewodnim realizacji tego przedsięwzięcia drogowego jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Susiec- obniżenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów i kosztów transportu - ułatwienia w dowozie dzieci do szkół i dostępności do instytucji rynku pracy oraz instytucji publicznych oraz rozwój terenów mieszkaniowych w tej części gminy.