Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 / - Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy:

Lp.

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 

Obręb geodezyjny

 

Uwagi

 

Cena wywoławcza

1

2

3

4

5

6

 7

1.

150

0,54 ha

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren użytkowania rolniczego i las

4 987 zł

2.  

0,29 ha

wraz z drewnianym budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren budowlany

76 114 zł

 

3.

223/2

0,6948 ha

ZA1T/00013060/4

Łasochy

Teren budowlany i użytkowania rolniczego

14 732 zł

+VAT od kwoty 11 923 zł

4.

303

0,84 ha

Dec.GNiR/ZA/II/7710/48/10

Majdan Sopocki

Teren użytków użytkowania rolniczego i las

8 890 zł

5.

38

0,49 ha

ZA1T/00004555/5

Maziły

Teren użytkowania rolniczego i las

3 793 zł

 

6.

372/1

0,3247 ha

ZA1T/00036046

Maziły

Teren użytkowania rolniczego

11 628 zł

 

 

7.

372/2

0,3883 ha

ZA1T/00036046

Maziły

Teren usług oświaty z możliwością zmiany funkcji na usługi nieuciążliwe np. potrzeb turystyki, gastronomii, z możliwością funkcji mieszkaniowej. Zabudowany drewnianym budynkiem byłej szkoły

68 450 zł

 

 

 

 

 

8.

228

0,92

ZA1T/00024857/8

Susiec

Teren użytkowania rolniczego i las

13 583 zł

   Wskazane jest aby chętni do wzięcia udziału w przetargu zapoznali się z REGULAMINEM, który jest załącznikiem do ogłoszenia. Bliższych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr tel. /084/ 66 548 93 wew. 22 lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Susiec.

   Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2014 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Susiec.

  Wadium w wysokości co najmniej 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Susiec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział Susiec Nr 26 9639 1051 2004 5100 0345 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 24 lutego 2013 roku. W przypadku wpłaty przelewem liczy się data wpływu na konto Urzędu.

   Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.