Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Zapraszamy na uroczystość patriotyczno - religijną na cmentarzu wojennym w Łosińcu z okazji 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, bitwy pod Łosińcem i Tomaszowem Lubelskim.

Za nami dwa ostatnie spotkania zorganizowane przez KGW w Kunkach i KGW w Majdanie Sopockim Drugim, przeprowadzone w ramach realizacji przez Gminę Susiec projektu pn. "POROZMAWIAJMY O ŻYCIU BEZ PRZEMOCY I OSZUSTW" realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Weterynarii informuje, że w dniach od 11 do 13 września 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.