Gmina Susiec informuje, że pracownicy tutejszego Urzędu prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, która ma na celu wyeliminowanie nielegalne podłączenia jak również wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do kanalizacji sanitarnej.

W dniu 28 kwietnia 2024 r. w Suścu odbędzie się "X Bieg nad Tanwią 2024"
Zawody obejmą: bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km.

Urząd Gminy Susiec informuje, że od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 rok.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim zaprasza na szkolenie Stosowanie środków ochrony roślin (Kurs chemizacyjny), które odbędzie się w dniu 16 luty 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu.