Wójt Gminy Susiec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łosińcu

Treść ogłoszenia