o wszczęciu postępowania administracyjnego AB.6740.Z.6.2011 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Budowa ulic osiedlowych ul. Słoneczna, ul. Piaskowa, ul. Łącznik (droga gminna nr 11740L) w miejscowości Susiec".

Treść obwieszczenia