Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 / - Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy:

HUTA SZUMY

 • Działka nr 189/13 o powierzchni 0,3719 ha - uregulowana Decyzją GKGG.VI.828/41/67/91 – działka położona w terenach zabudowy letniskowej. Cena wywoławcza 49 860 złotych.

OSEREDEK

 • Działka nr 1126 o powierzchni 0,39 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00028661/5 - działka położona w terenach użytków zielonych i lasu. Cena wywoławcza 2 126 złotych.

MAJDAN SOPOCKI

 • Działka nr 31/3 o powierzchni 2,01 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00043651/3 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu.Cena wywoławcza : 11 653 złotych.
 • Działka nr 124/2 o powierzchni 0,50 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego.Cena wywoławcza 3 439 złotych.
 • Działka nr 163 o powierzchni 0,10 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.Cena wywoławcza 22 290 złotych.
 • Działka nr 165 o powierzchni 0,12 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00021026/3 – działka położona w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Cena wywoławcza 26 748 złotych.
 • Działka nr 255 o powierzchni 0,37 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 2 760 złotych.
 • Działka nr 258 o powierzchni 0,43 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 3 224 złotych.
 • Działka nr 303 o powierzchni 0,84 ha - uregulowana Dec.GNiR/ZA/II/7710/48/10 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 12 348 złotych.
 • Działka nr 1285 o powierzchni 1,90 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00021026/3 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 14 092 złotych.

RYBNICA

 • Działka nr 259 o powierzchni 0,25 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00037989/6 - działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza 5 229 złotych.
 • Działka nr 37 o powierzchni 0,76 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00037989/6 - działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza 4 845 złotych.

ŁUSZCZACZ

 • Działka nr 32/2 o powierzchni 0,08 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00024857/8 - działka położona w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Cena wywoławcza 8 960 złotych.

 

Wskazane jest aby chętni do wzięcia udziału w przetargu zapoznali się z REGULAMINEM, który jest załącznikiem do ogłoszenia.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr tel. /084/ 66 548 93 wew. 22 lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Susiec.

Przetarg odbędzie się dnia 3 lipca 2012 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Susiec.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Susiec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział Susiec Nr 26 9639 1051 2004 5100 0345 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 1 lipca 2012 roku.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

    WÓJT GMINY     

FRANCISZEK KAWA

 

data Regulamin przetargu