W związku z zamiarem utworzenia przedszkola samorządowego w Suścu, które rozpoczęłoby funkcjonowanie od dnia 1 września 2016 r. zwracam się do Pani/Pana (jako rodzica dziecka/opiekuna prawnego) z prośbą o wypełnienie załącznika niniejszego pisma, który dotyczy zamiaru zapisu Państwa dziecka do utworzonego przedszkola a także oczekiwań z tym związanych.

Informuję jednocześnie, że według wstępnych założeń zajęcia w przedszkolu rozpoczynałyby się od godz. 800 . Pobyt dziecka będzie bezpłatny przez, co najmniej 5 godzin a po tym czasie zgodnie z art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn zm.) może być naliczana opłata, która nie może być wyższa niż 1 zł za każdą godzinę rozpoczętych zajęć ponad ww. wymiar godzinowy ustalony przez Radę Gminy Susiec w drodze uchwały.

Zebrane dane służyć będą do celów badania zapotrzebowania rodziców na wskazaną formę wychowania przedszkolnego a przekazana informacja stanowi jedynie formę deklaracji i nie jest dla Państwa wiążąca.

   W przypadku zainteresowania Pani/Pana powyższą ofertą proszę o złożenie bądź wysłanie wypełnionej deklaracji do Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 16 marca 2015 r.

 Formularz deklaracji


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

 


Szanowni Państwo,
   Pragnę poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu rozpoczął konsultacje projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susiec na lata 2014- 2020". Niniejszy dokument jest efektem prac Zespołu ds. aktualizacji Strategii pod nadzorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu. Zapraszam Państwa do aktywnego włączania się w proces konsultacji projektu Strategii. Państwa uwagi i wnioski będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.
   Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014- 2020 dla Gminy Susiec proszę kierować do 19 grudnia 2014 r. na adres :
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu
      ul. Tomaszowska 2
      22-672 Susiec
lub na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila prosimy wpisać: „konsultacje społeczne – strategia 2014-2020".
   Projekt Strategii został wyłożony do konsultacji w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest on również dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.susiec.pl oraz GOPS pod adresem www.gops.susiec.pl.

Z poważaniem

Teresa Kogut

Treść „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susiec na lata 2014- 2020".Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

 


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów z mienia Gminy

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu