Szanowni Państwo,
   Pragnę poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu rozpoczął konsultacje projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susiec na lata 2014- 2020". Niniejszy dokument jest efektem prac Zespołu ds. aktualizacji Strategii pod nadzorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu. Zapraszam Państwa do aktywnego włączania się w proces konsultacji projektu Strategii. Państwa uwagi i wnioski będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.
   Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014- 2020 dla Gminy Susiec proszę kierować do 19 grudnia 2014 r. na adres :
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu
      ul. Tomaszowska 2
      22-672 Susiec
lub na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila prosimy wpisać: „konsultacje społeczne – strategia 2014-2020".
   Projekt Strategii został wyłożony do konsultacji w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest on również dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.susiec.pl oraz GOPS pod adresem www.gops.susiec.pl.

Z poważaniem

Teresa Kogut

Treść „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susiec na lata 2014- 2020".Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

 


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów z mienia Gminy

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu


niemamocni

Od 1 sierpnia 2014 roku Gmina Susiec rozpoczęła realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


  Gmina Susiec informuje, że realizacja zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 187/2014/D/OZ z dnia 29.05.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

                                              wfosigwnfosigw