Lp.

Nr działki

Powierzchnia /ha/ lub m2

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

Obręb geodezyjny

Uwagi

Cena

1.

207/1, 207/2

0,20 ha

ZA 1 T/00024857/8 KW30304

Łuszczacz

Teren budowlany

16 947 zł

2.

208

0,50 ha

KW30304

Łuszczacz

Teren użytkowania rolniczego

2 835zł

3.

209

0,05 ha

KW30304

Łuszczacz

Teren użytkowania rolniczego

283 zł

4.

211

2,07 ha

KW30304

Łuszczacz

Teren użytkowania rolniczego

12 223 zł

5.

456/10

0,39 ha

ZA1T/00046859/2

Ciotusza Nowa

Teren użytkowania rolniczego

2 211 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.)mogą składać wnioski do dnia 29.08.201 lr.