W dniu 5 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Suścu odbyło się podsumowanie konkursu, ekologiczno – regionalnego „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna" pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, który w roku szkolnym 2011/2012 przebiegał pod hasłem „Ludzie dla lasu".

Ideą konkursu jest bliższe poznanie województwa lubelskiego przez uczniów i nauczycieli oraz upowszechnianie wiedzy o Małych Ojczyznach. Eksponowane są wydarzenia, postaci, miejsca mało znane lub zapomniane oraz te, które są wyjątkowe i niepowtarzalne. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Do konkursu przystąpiło 25 zespołów – 80 uczniów z wszystkich poziomów kształcenia. Autorzy prac reprezentowali następujące powiaty i miasta: Biała Podlaska, Lublin, Puławy, Zamość, Krasnik, Janów Lub., Biłgoraj oraz najliczniej Tomaszów Lub. Uczniowie wykazali się wiadomościami i umiejętnościami ponadprzedmiotowymi. Tematyka konkursu obejmuje treści wskazane do realizacji w nowej podstawie programowej.

Konkurs zyskał uznanie władz oświatowych i samorządowych. Po złożeniu stosownej dokumentacji potwierdzającej działalność ekologiczno-regionalną szkoły Lubelski Kurator Oświaty objął konkurs swoim patronatem. Fakt ten podniósł rangę konkursu oraz przyczynił się do promocji szkoły i środowiska.

Organizacja Narodów Zjednoczonych rok 2011 ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Lasów pod hasłem „Lasy dla ludzi", dlatego też w bieżącym roku szkolnym IV edycja konkursu „Lubelszczyzna - moja Mała Ojczyzna" obejmowała tę tematykę. Nasz konkurs przebiegał jednak pod hasłem „Ludzie dla lasu".

Młodzież zgłębiała wiedzę na temat lasu, mieszkańców najbliższych okolic i pracowników nadleśnictw, którzy swoją postawą przyczynili się do dzisiejszej świetności lasów Lubelszczyzny. Poznawała miejsca oraz ludzi mało znanych lub zapomnianych, działających i pracujących z dala od mediów i fleszy.

Bogata historia naszych ziem nierozerwalnie łączy się z lasami i leśnikami. Las jest nie tylko obiektem cennym przyrodniczo i gospodarczo, jest też miejscem wydarzeń historycznych, dlatego zasługuje na szczególne miejsce w poznawaniu Małych Ojczyzn.

W ramach konkursu uczniowie wykonali specjalne wydanie gazetki szkolnej.

Komisja konkursowa w składzie

1) Aneta Ukalska – starszy specjalista ds. edukacji Roztoczańskiego Parku Narodowego

2) Iwona Wiechowska – Specjalista służby leśnej Nadleśnictwa Józefów

3) Małgorzata Lisikiewicz – nauczyciel geografii ZSP nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

4) Szymon Kolasa – adiunkt ds. nauki Poleskiego Parku Narodowego

5) Mateusz Wąsacz – grafik komputerowy, specjalista ds. mediów

pracowała 15 maja 2012 r. i przyznała następujące miejsca:

W kategorii Szkół Podstawowych:

I. miejsce – Szkoła Podstawowa w Suścu

II. miejsce – Szkoła Podstawowa w Kalinowicach oraz Szkoła Podstawowa w Łosińcu

III. miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Ulhówku

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I. miejsce – Gimnazjum nr 1 w Niemcach

II. miejsce – Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Gimnazjum we Frampolu

III. miejsce – Gimnazjum Publiczne w Suścu

Wyróżnienie – Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I. miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim

II. miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

III. miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Wyróżnienie – Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Nagrodę specjalną – wyróżnienie za stronę graficzną gazetki przyznał Wójt Gminy Susiec. Laureatami tej nagrody zostali uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce.

W konkurs i podsumowanie wpisała się wyruszająca uroczystość Wręczenie Krzyża Pamiątkowego Zwycięzcom 1945 roku nadanego Zespołowi Szkół Publicznych w Suścu przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie. Na ręce dyrektora szkoły Barbary Żelasko Krzyż wręczył Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Zamościu Podporucznik w stanie spoczynku Władysław Bednarczyk, który w pięknych słowach odniósł się do wydarzeń z II wojny światowej i czasów współczesnych. Młodzież i zebrani goście byli świadkami bardzo ważnego wydarzeniem w życiu szkoły i całego środowiska. W uroczystości uczestniczył Prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych pan Edward Trześniowski oraz członkowie Zarządu Władysław Sitarczyk i Zdzisław Zatorski.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego - kierownik delegatury w Zamościu Jacek Grabek, Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu Eugeniusz Polakowski, wicestarosta powiatu tomaszowskiego - Jan Fila, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski – Henryk Nowosad, Wójt Gminy Susiec - Franciszek Kawa, Sekretarz Gminy Susiec, członek zarządu powiatu Tadeusz Suski, Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Nadleśnictwa Józefów – nadleśniczy Leszek Dmitroca i leśniczy Krzysztof Malec, starszy specjalista ds. edukacji Roztoczańskiego Parku Narodowego Aneta Ukalska, emerytowany leśnik Stanisław Rojek, Irena Nogal- Zastępca Gimnazjum Średniego w Rawie Ruskiej, Przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Kuśmierz oraz młodzież uczestnicząca w konkursie wraz z opiekunami.

Podsumowanie konkursu obejmowało następujące działania:

 • Program artystyczny w którym znalazły się fragmenty prac konkursowych w wykonaniu młodzieży ZSP w Suścu, gościnnie wystąpili sygnaliści z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.
 • Wręczenie nagród przez sponsorów i członków komisji konkursowej.
 • Wycieczka dla zgłoszonych uczestników.
 • Ewaluacja konkursu oraz podsumowania, wpisy uczestników konkursu i gości do Kroniki Szkolnej.

SPONSORZY:

 • Wojewoda Lubelski
 • Marszałek Województwa, Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski
 • Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego
 • Wójt Gminy Susiec
 • Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Nadleśnictwo Józefów
 • Roztoczański Park Narodowy,
 • Poleski Park Narodowy,
 • Rada Rodziców

Sponsorom, uczestnikom konkursu, nauczycielom, gościom, organizatorzy podsumowania konkursu składają serdeczne podziękowania za wspólne spotkanie i działania na rzecz rozwoju edukacji w regionie.